respiro - zakres działalności naszej firmy

Ambulatoryjna opieka domowa, intensywna pomoc długoterminowa, respiracja


respiro jest firmą świadczącą usługi medyczne skoncentrowane na dwóch obszarach działalności:

  • Stałej, całodobowej opiece medycznej nad ciężko chorymi pacjentami, przebywającymi we własnym mieszkaniu.

  • Świadczeniu usług pielęgniarskich na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), salach operacyjnych oraz na oddziałach anestezjologicznych w szpitalach niemieckich.


Słowo “respiro” ( łac. wł) oznacza dosłownie “złapać oddech”, w przenośni może jednak zostać zrozumiane jako czas powrotu do zdrowia. W medycynie określenie to stosuje się w przypadku, gdy mówimy o wspomaganiu czynności oddychania. Pochodnym tego słowa, jest słowo respirator - urządzenie wspomagające własne, niewystarczające oddechy pacjenta lub zastępujące je całkowicie. Znane powiedzenie łacińskie - “Dum spiro, spero – póki oddycham, nie tracę nadziei" –jest naszym mottem, które przyjęliśmy jako myśl przewodnią naszej firmy i naszej działalności, w której centrum znajduje się chory człowiek.

Więcej Informacji na temat działalności firmy znajdą Państwo na naszej niemieckiej stronie internetowej:

www.respiro.de