Misja firmy respiro

“Dum spiro, spero – póki oddycham, nie tracę nadziei"


U podstaw naszej pracy leży indywidualna opieka nad chorym. Szczególną troską są przez nas objęci pacjenci, którzy potrzebują intensywnej pomocy medycznej w zakresie oddychania i tracheotomii. Naszym celem jest poszanowanie godności człowieka przy wszystkich czynnościach związanych z opieką nad pacjentem. Zdajemy sobie sprawę, że ciężko chorzy są szczególnie uzależnieni od lekarzy i od personelu medycznego. Traktujemy chorych z taktem i godnością.

Szanujemy moralne i religijne poglądy naszych pacjentów i członków ich rodzin. Respektujemy prywatną sferę życia naszych podopiecznych i pomagamy im na tyle, na ile choroba pozwala zachować dawny styl życia i ich przyzwyczajenia. Dla wielu chorych pozostanie w swoim mieszkaniu, szczególnie dotyczy to ludzi starszych, jest decydującym elementem, dającym poczucie bezpieczeństwa i podwyższającym jakość i radość życia. Między innymi do zadań firmy re|spiro należy opieka nad pacjentami w środowisku domowym. Każda nagła choroba w rodzinie powoduje na początku poczucie niepewności związane z nową sytuacją, dlatego też wyjaśniamy członkom rodziny jak należy postępować i pomagać ich bliskim, gdy nasilają się różne dolegliwości. Staramy się współpracować z rodziną pacjentów w zakresie usprawnienia psychicznej kondycji chorych, gdyż chorzy z pozytywnym nastawieniem wykazują znaczną chęć do życia i szybciej udaje im się powrócić do zdrowia.

Przed przyjęciem opieki nad chorym w warunkach domowych, staramy się ustalić jakie są oczekiwania naszych klientów. Jednocześnie precyzujemy możliwy zakres naszych świadczeń. Usługi medyczne firmy re|spiro bazują na ogólno przyjętych, szpitalnych zasadach opieki nad ciężko chorymi.
Zatrudniony w naszej firmie personel jest regularnie szkolony w zakresie innowacyjnych technologii medycznych oraz usługach pielęgniarskich i rehabilitacyjnych. Ponadto, w ramach naszej współpracy ze specjalistycznymi klinikami medycznymi, nasi pracownicy nabywają oraz pogłębiają doświadczenie zawodowe w obsłudze nowoczesnego sprzętu medycznego.