Impresum

respiro GmbH
Personal- & Pflegedienst
Beatmung & Intensivpflege

Schlosserstraße 15
70180 Stuttgart


Telefon do biura: 0049 711 / 67 44 37-0
(W środy i czwartki od godz. 9.00 do 11.00 jest możliwa porada w języku polskim.)

Numer faxu: 0049 711 / 67 44 37-99

E-Mail:

Internet:
www.respiro.pl
www.respiro.de

Dyrektorzy zarządzający:
Jacek Niechoj (Dyrektor Naczelny)
Karin Kaul-Niechoj (Dyrektor Opieki Medycznej)

Wpis do rejestru handlowego: B 729 651
Numer podatkowy (NIP): 99145 / 00182
Numer identyfikacji podatkowej : DE 265 506 294


Webdesign, CMS und Programmierung
visual4 | medien.kommunikation.design
Böblinger Str. 32, 70178 Stuttgart
E-Mail:
Internet: www.visual4.de
Zasięg odpowiedzialności prawnej

Niniejsze strony internetowe zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma respiro nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji. Firma nasza wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody, wynikające z wykorzystania informacji zawartych na stronach www, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony firmy respiro.

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują Firmie respiro z domeną www.respiro.de. Niniejsza strona internetowa podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.
Kopiowanie lub publikowanie materiałów zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych lub ich fragmentów jest zabronione z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej zgody ze strony naszej firmy.

Firma respiro nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści linków, do których istnieje dostęp za pośrednictwem jej stron internetowych. Za informacje zawarte w tych linkach są odpowiedzialni ich właściciele i korzystanie z tych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Nasza firma stara się we wszystkich swoich publikacjach szanować obce prawa autorskie. Gdyby jednak w tym względzie zaistniały jakieś zastrzeżenia, prosimy o niezwłocznym powiadomieniu. Dołożymy wszelkich starań, aby dany materiał informacyjny został usunięty albo odpowiednio oznaczony prawem autorskim.
Przedstawione powyżej ograniczenia z tytułu rozszczeń odnośnie odpowiedzialności prawnej są częścią tej internetowej oferty. W razie jednak gdyby część albo pojedyncze sformułowania nie miały zastosowania, pozostałe fragmenty tego dokumentu pozostają w swojej zawartości wiążące.
Firma respiro dziękuje bardzo za odwiedzenie polskiej strony internetowej i za okazane zainteresowanie zakresem jej usług medycznych. Dodatkowe informacje o firmie można uzyskać na stronie www.respiro.de