Intensywna Opieka Długoterminowa - Praca w Niemczech, Pielęgniarki, Pielęgniarze

respiro - pierwszy zakres usług naszej firmy


Obecnie dzięki postępowi technicznemu w medycynie przy niektórych schorzeniach można przenieść opiekę nad ciężko chorymi do domu. W przypadku naszej firmy specjalizujemy się w opiece nad pacjentami, którzy mają problemy z oddychaniem i są podłączeni do respiratora. Po wypisaniu pacjenta ze szpitala gwarantujemy intensywną opiekę medyczną w domu.

W wielu przypadkach opieka ta trwa 24 godzinny na dobę i obejmuje oprócz typowych czynności pielęgniarskich także obsługę urządzeń medycznych, do których pacjenci są podłączeni. Podejmując się opieki nad chorym w domu ściśle współpracujemy z rodziną chorego, lekarzem pierwszego kontaktu, szpitalem z którego chory został wypisany oraz kasą chorych.

Do zadań firmy respiro należy zorganizowanie przewozu ze szpitala i pielęgnacja ciężko chorego pacjenta w domu. Omawiamy z rodziną jakich zmian należy dokonać w pomieszczeniach, w których pacjent będzie przebywał, ponadto informujemy rodzinę na czym polega opieka nad ciężko chorym w warunkach domowych. We wszystkich naszych poczynaniach staramy się, żeby rodzina oraz chorzy mieli całodobowe oparcie w naszej firmie i nie czuli się pozostawieni sami sobie.

W zależności od stanu zdrowia pacjenta wykonywane są przez nasz personel następujące czynności pielęgniarskie:


  • obsługa medycznych urządzeń np. domowych respiratorów, monitora, pulsoksymetra, butli i konzentratorów tlenowych
  • podawanie leków doustnych, wykonywanie iniekcji, pobieranie krwi, infuzja
  • zmiana opatrunków i opatrywanie ran
  • zakladanie dostępu naczyniowego (wenflon)
  • zakladanie cewnika moczowego, sondy żołądkowej
  • odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych
  • asystowanie naszego personelu przy wykonywaniu zabiegów medycznych. Do zabiegów tych zalicza się: zakładanie wkłucia do żyły centralnej, bronchoskopia
  • monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta
  • pielęgnacja ciała pacjenta
  • wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny


Nowo zatrudniona osoba jest szczegółowo informowana o stanie zdrowia pacjenta oraz zostaje zapoznana ze sposobem jego leczenia. Nowy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu medycznego.