Praca w szpitalu - Praca w Niemczech, Pielęgniarki, Pielęgniarze

respiro - drugi zakres usług naszej firmy


Drugi zakres usług naszej firmy obejmuje delegowanie pielęgniarek do różnych szpitali w okolicach Stuttgartu i Ludwidgsburga na oddziały OIOMu, Anestazjologii i Sal Operacyjnych. Pielęgniarki zatrudnione w respiro w zależności od potrzeb szpitali i własnych decydują się na dyżur ranny, popołudniowy albo nocny. Nasi pracownicy mają duże możliwości wyboru odpowiednich godzin pracy w danym momencie, odpowiednie np. dla matki samotnie wychowującej dziecko - ranny dyżur, a dla studentki medycyny dyżur sobotnio-niedzielny.
W związku z tym, że na oddziale Intensywnej Terapii, Anestazjologii i Sali Operacyjnej leczy się chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, firma respiro poszukuje personelu medycznego o następujących kwalifikacjach:

  • Pielęgniarka anestezjologiczna – zakres obowiązków: podłączenie pacjenta do aparatury anestezjologicznej, asystowanie lekarzowi anestezjologowi, podawanie leków, płynów i preparatów krwiopochodnych na zlecenie anestezjologa lub chirurgów, kontrola parametrów życiowych pacjenta.
    Pielęgniarka z doświadczeniem na OIOMie – zakres obowiązków: monitorowanie czynności życiowych, obsługa aparatury medycznej (np. respiratorów i innych urządzeń), kompleksowy system infuzji, system wentylacji mechanicznej.
    Pielęgniarka instrumentariuszka – posiada wiedzę dotyczącą teoretycznego przebiegu operacji, dobiera właściwe narzędzia, rodzaj szwów lub innych przedmiotów potrzebnych chirurgowi na danym etapie zabiegu albo operacji.

Aktualnie wysokie zainteresowanie niemieckich szpitali pielęgniarkami o specjalnościach opisanych powyżej umożliwia naszej firmie szybkie podpisanie z nimi umowy. Atutem jest stała praca oraz bardzo wysokie zarobki na oddziałach OIOM-u, Anestezjologii oraz Sal Operacyjnych.